Obavijest vezana na prijave rezultata

Kratka napomena vezana na slanje prijava.

Svi koji ste predali rezultat ali i svi koji ćete još predati rezultat, ukoliko vidite ovu sliku nakon upisa rezultata to je to. Vaš rezultat je zaprimljen.

Kao što smo pisali već više puta, e-mailovi zbog velikog broja upisa svaku minutu mogu zaštekati, te nažalost nemamo previše utjecaja na to.