U ovoj objavi ćemo svakodnevno ažurirati Vaša pitanja i naše odgovore.

Koju aplikaciju mogu koristiti za praćenje aktivnosti?

Ukoliko Vaša aplikacija mjeri daljinu puta (za kategoriju Trčanje/Hodanje), možete koristiti bilo koju aplikaciju koja prikazuje metre/kilometre prijeđenog puta. Kod kategorije MTB/Bicikl i Trail/Planinarenje je potrebno da aplikacija mjeri prijeđeni put i ostvarenu visinsku razliku. Kod prijave rezultata, svaki natjecatelj će ručno upisivati rezultat, te ukoliko Vaša aplikacija nema mogućnost dijeljenja aktivnosti, Vaš rezultat će svejedno biti upisan. Ali ukoliko budete nastupali za klub i zbrajali klubske bodove, tada bi bilo potrebno da aplikacija ima mogućnost dijeljenja aktivnosti. Sve aktivnosti koje idu u natjecateljski (nagradni) dio za individualno ili klubsko natjecanje, ručno se pregledavaju s naše strane.

Zašto je trail kod planinarenja, a nije kod trčanja?

Iz razloga jer se kod trčanja/hodanja mjeri daljina prijeđenog puta, a kod traila/planinarenje se mjeri dužina prijeđenog puta i visinska razlika. 

Da li se mogu prijaviti u jednu kategoriju, a kasnije prijaviti rezultat u drugoj kategoriji?

Nakon 10.01. nije moguće mijenjati kategorije. Ukoliko ste se prijavili za jednu kategoriju, tada svi poslani rezultati mogu ići u točno tu kategoriju. 

Prijavio sam se u kategorije Trail/Planinarenje i Trčanje/Hodanje. Da li mogu isti rezultat upisati u obje kategorije?

Odgovor je ne. Nije dozvoljeno upisivati rezultat jedne aktivnosti u dvije različite kategorije. 

Da li mogu voziti električni bicikl?

U kategoriji MTB/Bicikl je moguća aktivnost samo biciklima bez pomoćnog motora bilo kakve vrste. Samo snaga Vaših nogu.  

Da li je bitno vrijeme moje aktivnosti?

Vrijeme je najmanje bitno u ligi Tilčekov put. Ali je potrebno obratiti pažnju da aktivnost ne može biti biti duža od 24h.

Što ako imaju dva natjecatelja isti broj bodova?

Kod istog broja bodova u kategoriji Trčanje/Hodanje, tada se uzima u obzir sljedeće ali točno tim redoslijedom:
Ukupno metara/kilometara prijeđenog puta. a ukoliko je i tu rezultat isti tada je pobjednik tko je vremenski duže  trčao/hodao.

Kod istog broja bodova u kategoriji MTB/Bicikl ili Trail/Planinarenje, tada se uzima u obzir sljedeće ali točno tim redoslijedom:
Ukupno metara/kilometara prijeđenog puta. a ukoliko je i tu rezultat isti tada je pobjednik tko je u manje vremena napravio veću visinsku razliku.

U timu nas ima 6 natjecatelja. Rezultati kojih natjecatelja se uzimaju u obzir za klubsko/timsko natjecanje?

Da osobe stvore klub/tim potrebno je minimalno 5 osoba koji u prijavi moraju navesti identično ime kluba. Ukoliko se pod ime nekog kluba/tima prijavi 6 ili više natjecatelja, svi natjecatelji se uzimaju u zbrajanje prosjeka bodova. Ukoliko neki klub/tim ima više od 10 natjecatelja, predlažemo da stvorite više timova. 

Kako se zbrajaju bodovi ako imam aktivnost u petak, subotu i nedjelju?

Ukoliko imate više aktivnosti od petka do nedjelje (jedno kolo), sve se zbraja. Bodovi od petka + bodovi od subote + bodovi od nedjelje = rezultat jednog kola.

Koji je maksimalni broj aktivnosti u jednom danu, jednom kolu?

Broj je teoretski neograničen, samo što se različite kategorije ne smiju miješati u jednoj aktivnosti, jednom zapisu. Jedan zapis = jedna kategorija.

Mogu li timovi biti miješani (ženski-muški)?

Timovi/klubovi mogu biti miješani po spolu, ali pošto se dijeli nagrada na kraju lige za najuspješniji klub u svakoj kategoriji, tada članovi jednog kluba/tima moraju imati minimalno 5 osoba (ženskih i muških) u pojedinoj kategoriji.