U ovoj objavi ćemo svakodnevno ažurirati Vaša pitanja i naše odgovore.

Koju aplikaciju mogu koristiti za praćenje aktivnosti?

Kod svih kategorija aplikacija mora mjeriti daljinu puta i ostvarenu visinsku razliku (za kategoriju Trčanje/Hodanje, MTB/Bicikl i Trail/Planinarenje). Kod prijave rezultata, svaki natjecatelj će ručno upisivati rezultat, te ukoliko Vaša aplikacija nema mogućnost dijeljenja aktivnosti, Vaš rezultat će svejedno biti upisan ali izvan konkurencije. Ukoliko budete nastupali za klub i zbrajali klupske bodove, tada bi bilo potrebno da aplikacija ima mogućnost dijeljenja aktivnosti. Također, sve aktivnosti koje idu u natjecateljski dio za individualno ili klupsko natjecanje, ručno se pregledavaju s naše strane. Stoga preporučamo da instalirate Strava aplikaciju.

Koliko vrijedi visinska razlika u usporedbi sa prijeđenim putem?

Ostvarena visinska razlika vrijedi 10x više od prijeđenog puta. Primjer: napravili ste dužinu 5000 metara s ostvarenom visinskom razlikom od 1000 metara.

Vaš rezultat je 5000 metara : 480 = 10,42 boda za prijeđeni put;

1000 metara x 10 = 10.000 metara : 480 = 20,83 boda za visinsku razliku

UKUPNO = 31,25 bodova

Da li se mogu prijaviti u jednu kategoriju, a kasnije prijaviti rezultat u drugoj kategoriji?

Nakon 17.01.2023. nije moguće mijenjati kategorije. Ukoliko ste se prijavili za jednu kategoriju, tada svi poslani rezultati mogu ići u točno tu kategoriju. 

Prijavio sam se u kategorije Trail/Planinarenje i Trčanje/Hodanje. Da li mogu isti rezultat upisati u obje kategorije?

Odgovor je ne. Nije dozvoljeno upisivati rezultat jedne aktivnosti u dvije različite kategorije. 

Da li mogu voziti električni bicikl?

U kategoriji MTB/Bicikl je moguća aktivnost samo biciklima bez pomoćnog motora bilo kakve vrste. Samo snaga Vaših nogu.  

Da li je bitno vrijeme moje aktivnosti?

Vrijeme je najmanje bitno u ligi Tilčekov put. Ali je potrebno obratiti pažnju da jedna aktivnost ne može biti biti duža od 24h.

Što ako imaju dva natjecatelja isti broj bodova?

Kod istog broja bodova u bilo kojoj od kategorija, tada se uzima u obzir sljedeće ali točno tim redoslijedom:

Ukupno metara/kilometara prijeđenog puta. a ukoliko je i tu rezultat isti tada je pobjednik tko je u manje vremena napravio veću visinsku razliku.

U timu nas ima 6 natjecatelja. Rezultati kojih natjecatelja se uzimaju u obzir za klupsko/timsko natjecanje?

Da osobe stvore klub/tim potrebno je minimalno 5 osoba koji u prijavi moraju navesti identično ime kluba. Ukoliko se pod ime nekog kluba/tima prijavi 6 ili više natjecatelja, svi natjecatelji se uzimaju u zbrajanje prosjeka bodova. Ukoliko neki klub/tim ima više od 10 natjecatelja, predlažemo da stvorite više timova. 

Kako se zbrajaju bodovi ako imam aktivnost u petak, subotu i nedjelju?

Ukoliko imate više aktivnosti od petka do nedjelje (jedno kolo), sve se zbraja. Bodovi od petka + bodovi od subote + bodovi od nedjelje = rezultat jednog kola.

Koji je maksimalni broj aktivnosti u jednom danu, jednom kolu?

Broj je ograničen na tri zapisa dnevno, s tim da se različite kategorije ne smiju miješati u jednoj aktivnosti, jednom zapisu. Jedan zapis = jedna kategorija. Ukratko, možete prijaviti tri rezultata posebno za svaku kategoriju za petak, tri rezultata posebno za subotu i tri rezultata posebno za nedjelju. Na kraju svih devet navedenih rezultata zbrojimo u jedno kolo u jednoj kategoriji. 

Ukoliko se slučajno prekine Vaša aktivnost (greška aplikacije) te ćete imati više od tri zapisa dnevno, svakom slučaju ćemo pristupati individualno.

Mogu li timovi biti miješani (ženski-muški)?

Timovi/klubovi mogu biti miješani po spolu. Ali pošto se dijeli nagrada na kraju lige za najuspješniji klub u svakoj kategoriji, tada članovi jednog kluba/tima moraju imati minimalno 5 osoba (ženskih i muških) u pojedinoj kategoriji.