Svi koji ste se zapitali tko je bio Tilček, zašto „Tilčekov put“, donosimo Vam nekoliko informacija.

Svi koji ste ikada planinarili, a da Vas je put doveo preko Jastrebarskog na put prema Japetiću, vrlo vjerojatno niste znali kako je izgrađen planinarski dom Žitnica na Japetiću.

Još u vrijeme dok nije bilo ceste koja bi vodila do doma prema Japetiću, magarac imena Tilček je na svojim leđima svakodnevno nosio specijalne bačvice – pute i u njima vodu za žedne i hranu za gladne graditelje doma. Udarnički je odradio razdoblje gradnje doma u vrijeme dok nije bilo ceste do Japetića.

Kasnije je Tilček bio značajan i u akcijama markiranja planinarskih puteva. Tako je na logorovanju markacista 1952. godine kojom prilikom je markiran put od Jaske preko Bukovca i Tihočaja do Pećnog on obavio glavni teret nošenja opreme. Kasnije je uživao ladanjski život i bio omiljeni lik svekolikog planinarskog puka koji je posjećivao Japetić i novi planinarski dom na Žitnici. Doživio je duboku starost, a uginuo je i pokopan na Japetiću na dnu livade koja od doma vodi prema Šumskom dvoru u Svetoj Jani.

Sukladno spomenu na Tilčeka danas postoji Tilček Team iz Jastrebarskog koji je organizator utrke „Tilčekov put“.

Danas najpoznatija planinarska ruta od Šumskog dvora do Japetića, kojom je nekada davno prolazio i Tilček ima visinsku razliku točno 480 metara. Navedena visinska razlika od 480 metara je podatak koji je potreban svima koji ćete sudjelovati u ovoj neobičnoj i vrlo zanimljivoj utrci.

Kako funkcionira liga “Tilčekov put”?

Prijava na LIGU